Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 1/24: Erityisasiantuntijoiden työlupien määrä laskussa

Vuonna 2023 myönnettiin 48 908 oleskelulupaa, mikä on yli 8 000 enemmän kuin edellisvuonna. Työn perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrä laski kuitenkin 1 000 luvalla. Laskuun vaikutti ennen kaikkea Suomeen pyrkivien erityisasiantuntijoiden määrän väheneminen. Erityisasiantuntijoiden osuus Suomen työperäisestä maahanmuutosta on laskussa.

28.2.2024
Lue lisää

Työttömyyden pitkittyminen: miten koulutusaste, kansallisuus ja työttömäksi jäämisen ajankohta vaikuttavat?

Noin puolet työttömien työnhakijoiden työttömyysjaksoista kestää alle kolme kuukautta. Lomautuksista vastaavasti puolet päättyvät jo yhden kuukauden sisällä. Työttömyyden pitkittymiseen lyhyellä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi työttömäksi jäämisen kalenterikuukausi. Etenkin kesän lomakausi hidastaa työllistymistä, mikä korostuu korkeakoulutetuilla sekä ulkomaan kansalaisilla.

30.1.2024
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 11/2023

Myönteisten oleskelulupien määrät kasvoivat toistamiseen. Tuoreimmalla vuosineljänneksellä myönnettiin 14 656 oleskelulupaa eli 2 715 lupaa enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Työn perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrät laskivat edellisen 12 kuukauden aikana. Tutkijoiden lupamäärät ovat maltillisessa kasvussa. Opiskelijoiden lupamäärät ovat puolestaan nousussa.

13.11.2023
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 9/2023

Tässä katsaussarjassa tarkastellaan Suomeen myönnettyjä oleskelulupia, erityisesti työperusteisia oleskelulupia. Sarja keskittyy niin sanottuihin korkean osaamistason työlupiin eli erityisasiantuntijoihin ja tutkijoihin. Päähuomio tässä katsauksessa on opiskelijoiden oleskeluluvissa.

27.9.2023
Lue lisää

Immigration review concerning highly skilled workers 5/23

This Akava Works review series analyses immigration issues by focusing on the number of residence permits granted in Finland. The emphasis of the analysis is on work permits for highly skilled workers, which includes specialists and researchers.

22.5.2023
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 5/2023

Tässä katsaussarjassa tarkastellaan Suomeen myönnettyjä oleskelulupia, erityisesti työperusteisia oleskelulupia. Katsauksen päähuomio on niin sanotuissa korkean osaamistason työluvissa eli erityisasiantuntijoissa ja tutkijoissa.

17.5.2023
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 2/23

Tässä katsaussarjassa tarkastellaan Suomeen myönnettyjä oleskelulupia, erityisesti työperusteisia oleskelulupia. Katsauksen päähuomio on niin sanotuissa korkean osaamistason työluvissa eli erityisasiantuntijoissa ja tutkijoissa.

28.2.2023
Lue lisää
Tomi Husa

Vastavalmistuneiden työttömyyden lasku tasaantunut, mutta edelleen poikkeuksellisen hyvällä tasolla

Korkeakouluista vastavalmistuneiden työttömyys on yhä poikkeuksellisen matalaa, mutta sen lasku on tasaantunut. Vaikka yleinen työttömyys kasvaa jo, samaa ei ole havaittavissa vastavalmistuneilla kokonaisuudessaan.

19.12.2022
Lue lisää
Tomi Husa

Korkeakouluista vastavalmistuneiden työttömien määrä ennätysmatala

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt selvästi jo reilun vuoden ajan. Myös korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden työllisyyskehitys on ollut valoisa.

29.8.2022
Lue lisää
Tomi Husa

Huomioita Akavan jäsenmääräluvuista

Akavan tuoreimmat jäsenmäärät vahvistettiin Akavan hallituksen kokouksessa 29.maaliskuuta 2022. Vuoden 2022 ensimmäisenä päivänä Akavan 36 jäsenjärjestöllä oli yhteensä 614 788 jäsentä. Näistä 439 555 oli niin sanottuja maksavia jäseniä ja maksusta vapautettuja oli 175 233. Akavan kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuoden takaisesta 3 397 henkilöllä ja maksavien jäsenten määrä 2 919 henkilöllä.

30.3.2022
Lue lisää