Suomen väestökehitys

Tältä sivulta löydät tietoa ja kuvaajia Suomen väestökehityksestä

7.2.2020

Suomen väestökehitys

Suomen väkiluku 31.5.2019 oli oli 5 519 586 henkeä.

Tulevina vuosikymmeninä Suomen väkiluku kääntyy laskuun. Suomalaisten syntyvyys pienenee ja väestön keski-ikä nousee.

Nettomaahanmuutto pysyy tulevina vuosikymmeninä ennusteiden perusteella jotakuinkin ennallaan.

Suomen väestön kehitys 1950-2070. Ennuste katkoviivalla. Lähde: Akava Works ja Tilastokeskus. Päivitetty 2/2020.

Suomen väestön kehitys 1950-2070. Ennuste katkoviivalla. Lähde: Akava Works ja Tilastokeskus. Päivitetty 2/2020.

Kuvaajia ja tilastoja väestökehityksestä

Alla olevasta valikosta löydät tilastoja sekä kuvaajia Suomen väestöstä ja väestökehityksestä.

Kuvaajat selitteineen ovat vapaasti lainattavissa omaan käyttöön. Lähteet (ilmoitettu kunkin kuvaajan yhteydessä) on kuitenkin aina ilmoitettava.

Kuvaaja esittää Suomen väestökehityksen ikäryhmittäin 2009-2069. Ennuste vuosille 2020-2069 on merkitty katkoviivalla.

Ennusteen mukaan 15-64-vuotiaiden sekä alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä pienenee. Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä lisääntyy.

Suomen väestön kehitys ikäryhmittäin 2009-2069. Lähde: Akava Works ja Tilastokeskus. Päivitetty: 2/2020.

Suomen väestön kehitys ikäryhmittäin 2009-2069. Lähde: Akava Works ja Tilastokeskus. Päivitetty: 2/2020.

Kuvaajassa esitetään koko Suomen väestön sekä työikäisen väestön vuosittainen muutos vuosille 2010-2018 sekä ennuste vuosille 2019-2070.

Suomen koko väestö kasvaa noin vuoteen 2030 saakka. Työikäisen väestön henkilömäärä vähenee.

Koko väestön ja työikäisen väestön muutos 2010-2070. Lähde: Akava Works ja Tilastokeskus. Päivitetty: 2/2020.

Koko väestön ja työikäisen väestön muutos 2010-2070. Lähde: Akava Works ja Tilastokeskus. Päivitetty: 2/2020.

Lue lisää aiheesta