Korkeakoulutettujen työttömien määrä vähentyy hidastuvasti – työttömyyskatsaus maaliskuu 2019

12.4.2019

toimistossa turkoosi

Maaliskuun 2019 työttömyyskatsaus osoittaa, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän vähentymisnopeus on hidastunut, mutta vauhti on edelleen hyvää. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2019 helmikuun lopussa yhteensä 34 570. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 3 696 henkilöä eli 9,7 prosenttia.

Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 18 557 (muutos vuoden aikana −10,5 %) ja ylemmän 14 792 (−8,4 %). Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 221 (−11,6 %).

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat TEM:in työnvälitystilastoihin.