Lomautus- ja työttömyyskatsaus 03/21: Lomautukset vähenivät tammikuussa

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli tammikuun 2021 lopussa yhteensä vajaat 57 800 kokoaikaisesti lomautettua. Lomautettujen määrä putosi takaisin loka-marraskuun lukemiin. Pudotus joulukuusta oli 20 000 lomautetun verran.

4.3.2021

Lomautukset vähenivät selvästi useiden tutkintojen tai koulutusalojen osalta. Sellaisia ovat diplomi-insinöörit, insinöörit, ekonomit, tradenomit, filosofian maisterit (sekä humanistit että luonnontieteilijät), kasvatustieteilijät, sosionomit, teologit ja valtiotieteilijät. Agronomeja on jo lomautettuna vähemmän kuin maaliskuussa.

Syksyn lomautuslukemien alapuolelle eivät yllä esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatit, lastentarhanopettajat, lentäjät, lentokoneasentajat ja luonnontieteilijät. Ennätyksellisen paljon lomautuksia on lennonjohtajilla.

Kokoaikaisesti lomautetut yhteensä 01/2021

Korkeakoulutettujen lomautukset vähenivät selvästi

Kokoaikaisesti lomautettuna olevien korkeakoulutettujen määrä väheni tammikuussa selvästi enemmän kuin se oli kohonnut joulukuussa. Korkeakoulutettuja olikin tammikuussa lomautettuna vähemmän kuin kertaakaan maaliskuun jälkeen. Lomautukset vähenivät selvästi kautta linjan, sekä alemman että ylemmän korkea-asteen ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla.

Lomautukset vähenivät selvästi useiden tutkintojen tai koulutusalojen osalta. Sellaisia ovat diplomi-insinöörit, insinöörit, ekonomit, tradenomit, filosofian maisterit (sekä humanistit että luonnontieteilijät), kasvatustieteilijät, sosionomit, teologit ja valtiotieteilijät. Agronomeja on jo lomautettuna vähemmän kuin maaliskuussa.

Syksyn lomautuslukemien alapuolelle eivät yllä esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatit, lastentarhanopettajat, lentäjät, lentokoneasentajat ja luonnontieteilijät. Ennätyksellisen paljon lomautuksia on lennonjohtajilla.

Kokoaikaisesti lomautetut korkeakoulutut 01/2021

Lisääntyikö työttömyys lomautusten vähentyessä?

Lomautusten on pelätty päättyvän irtisanomisiin. Jos näin käy, meidän pitäisi havaita alkaneiden työttömyysjaksojen nousevan samaan aikaan, kun lomautukset vähenevät. Tällaisesta ei onneksi näy minkäänlaisia merkkejä. Tämä pätee sekä korkeakoulutettuihin että kaikkiin muihinkin.

Enintään kuukauden kestäneiden työttömyysjaksojen määrä tammikuussa ei poikkea (kausivaihtelusta puhdistettuna) millään tavalla vuoden 2020 jälkipuoliskon kuukausien luvuista. Tilanne oli aivan toinen maalis–huhtikuussa, jolloin alkavia työttömyysjaksoja oli paljon tavanomaista enemmän.

Kaikki työttömät 01/2021

Työttömyys vähenee hyvin hitaasti

Uusia työttömyysjaksoja alkaa tällä hetkellä jopa vähemmän kuin vuosi sitten tai keskimäärin parina edellisenä vuotena. Siitä huolimatta työttömien määrä vähenee hyvin hitaasti. Tämä johtuu siitä, että työttömyysjaksot pitkittyvät. Yli 12 viikkoa kestäneet työttömyydet eivät juurikaan vähene. Korkeakoulutetuilla ne näyttäisivät olevan jopa kasvussa.

Työttömien määrä yli 12 viikkoa työttömänä olleet

Työttömien määrä korkeakoulutetut yhteensä 01/2021

Omien trendilaskelmiemme mukaan työttömien määrä (ilman lomautettuja) kohosi koronakriisin iskiessä hyvin nopeasti helmikuusta toukokuuhun noin 61 500 henkilöllä. Tuosta lukemasta työttömien määrä on pudonnut tammikuun loppuun mennessä vain vajaat 19 200 henkilöä (eli runsaat 30 prosenttia). Työttömiä on siis kaikkiaan reilut 42 000 enemmän kuin ennen kriisiä.

Korkeakoulutettujen työttömyys kohosi helmikuusta toukokuuhun 8 800 henkilön verran. Tuosta noususta oli tammikuun loppuun mennessä sulanut pois vain runsas viidesosa.

Työttömien määrä 01/2021

 

Teksti: Pasi Sorjonen
Tilastot: TEM, Macrobond, Tomi Husa, Pasi Sorjonen
Kuvaajat: Pasi Sorjonen

Työttömät Suomessa >

Koulutusasteittainen ja -aloittainen tarkastelu työttömyystilanteeseen.

Lomautetut Suomessa >

Koulutusasteittainen ja -aloittainen tarkastelu Suomen lomautustilanteeseen.

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta