Työttömät Suomessa

Tällä sivulla on tilastotietoa ja kuvaajia työttömistä sekä työttömien lukumäärän kehityksestä Suomessa. Työttömien määrän tarkastelu ulottuu vuoteen 2001 saakka, koulutusalakohtainen tarkastelu vuoteen 2005.

3.2.2021

 

Tällä sivulla on tilastotietoa sekä kuvaajia työttömyydestä ja työttömistä Suomessa. Työttömyystilastoja ja -kuvaajia tarkastellaan koulutustasoittain sekä koulutusaloittain. Tarkastelussa myös vastavalmistuneiden työttömyystilanne.

Alla on käytettävissä kuvaajat yhdessä PowerPoint-tiedostossa.

Lähteet

Työttömien määrät: Työ- ja elinkeinoministeriö, Macrobond
Graafit: Akava Works / Pasi Sorjonen, Vesa Saarinen
Tilastojen kokoaminen: Akava Works / Tomi Husa, Pasi Sorjonen

Kaikki tämän sivun kuvaajat (PowerPoint-tiedosto)

 

HUOM! PNG-kuviksi muutettuja powerpoint-slidejä ei tälle sivulle enää päivitetä. Voit halutessasi itse muuttaa PowerPoint-slidet PNG-kuvatiedostoiksi PowerPoint-ohjelman ”Vie” -toimintoa hyödyntäen (Tiedosto -> Vie -> Muuta tiedostotyyppi -> Kuvatiedostotyyppi PNG).

 

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta