Työttömyyskatsaus 3/2023: Työttömyys näyttää vakautuneen

Työttömien määrä on pysynyt viime aikoina likimain ennallaan. Työttömiä on jonkin verran enemmän kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pitkäaikaistyöttömyys (kesto vähintään vuoden) on edelleen vähentynyt ja alle vuoden mittaisten työttömyysjaksojen määrä kohonnut. Alkavien työttömyysjaksojen määrä ei ole enää vähentynyt lisää viimeisen vuoden aikana.

7.3.2023

Työttömyyden suunta on edelleen vaikea tunnistaa

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli tammikuun 2023 lopussa hieman runsaat 258 000 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 15 700 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin tammikuussa 2022. Verrattuna koronaviruspandemiaa edeltäneeseen aikaan (tammikuu 2020) työttömiä oli nyt noin 6 350 enemmän.

Kuva 1: Työttömien työnhakijoiden määrä (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

Edellä mainitut luvut sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuna oli tammikuun lopussa yhteensä 22 366 henkilöä. Se on 6 770 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosien 2013–2017 tammikuussa lomautettuja oli nykyistä enemmän. Korkeakoulutettuja oli tammikuussa lomautettuna noin 700 vuodentakaista vähemmän.

Edellä kuvassa 1 esitetty työttömien määrä sisältää kuvan 2 kokoaikaisesti lomautetut. Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, saadaan kokonaan ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä. Heitä oli tammikuun lopussa 235 658, mikä on 8 930 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuva 2: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

Kuva 2: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

Ilman työpaikkaa olevien määrä on lähentynyt varsin nopeasti pandemiaa edeltänyttä aikaa (tammikuu 2020). Nyt tammikuussa ilman työpaikkaa oli noin 2 340 henkilöä enemmän kuin silloin. Korkeakoulutettuja työttömiä oli runsaat 600 enemmän kuin kolme vuotta aiemmin.

Kuva 3 näyttää kausivaihtelusta puhdistetun työttömien määrän. Arvioimme, että tammikuun lopussa työttömiä (pl. lomautetut) oli 3 060 enemmän kuin helmikuussa 2020, juuri ennen pandemian alkua. Tämä arvio on vaihdellut viime kuukausina huomattavan paljon. Joulukuussa se oli vain 1 600. Hyvin todennäköisesti arvio muuttuu edelleen lähikuukausina sitä mukaa, kun saamme uutta tilastotietoa.

Parin viimeisen kuukauden tietojen perusteella työttömyyden suunta on hyvin epäselvä. Emme voi varmuudella sanoa, kohoaako työttömyys vai aleneeko se.

Kuva 3: Työttömien määrä kausipuhdistettuna (ei sisällä lomautettuja)

Kuva 3: Työttömien määrä kausipuhdistettuna (ei sisällä lomautettuja)

Kuva 4: Pitkäaikaistyöttömät ja muut työttömät (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 4: Pitkäaikaistyöttömät ja muut työttömät (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee, alle vuoden kestänyt työttömyys on kohonnut

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli tammikuun lopussa noin 83 700 (jälleen ilman lomautettuja). Määrä on noin 17 240 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin tammikuussa 2022. Kausipuhdistettujen lukujen perusteella (Kuva 4) pitkäaikaistyöttömyys on edelleen vähentynyt myös edellisiin kuukausiin verrattuna.

Enintään vuoden työttömänä olleita oli tammikuussa noin 144 230, mikä on noin 14 180 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Todellakin, alle vuoden kestänyt työttömyys saavutti pohjansa huhtikuussa, jolloin lukemat olivat matalimmat ainakin vuoden 2006 jälkeen.

Entäpä suunta tästä eteenpäin? Pitkäaikaistyöttömyys todennäköisesti alenee edelleen. Emme kuitenkaan osaa vielä sanoa, missä määrin työttömyys päättyy siihen, että henkilö työllistyy tai siirtyy eläkkeelle. Alle vuoden mittainen työttömyys saattaa edelleen kohota.

Kuva 5: Enintään vuoden kestänyt työttömyys (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 5: Enintään vuoden kestänyt työttömyys (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

6-12 kuukautta työttömänä olleiden määrä kohosi

Kuvassa 5 enintään vuoden työttömänä olleet on jaettu kahteen ryhmään. Toisessa työttömyys on kestänyt 27-52 viikkoa (ainakin puoli vuotta) ja toisessa 0-26 viikkoa (enintään puoli vuotta).

Näemme, että yli puolen vuoden (27–52 viikkoa) mittaiset työttömyydet kääntyivät selvään nousuun vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Nousu näyttää jatkuneen hieman loivempana myös tammikuussa. Viime vuoden loppuun ajoittunut kohoaminen selittyy sillä, että huomattavan monen henkilön (toukokuun vaiheilla alkanut) työttömyys on pitkittynyt alle puolesta vuodesta yli puoleen vuoteen. Lisäksi tätä pienempi joukko ihmisiä on poistunut tästä ryhmästä sen vuoksi, että työttömyys on venynyt alle vuodesta yli vuoteen (eli pitkäaikaistyöttömyydeksi).

Linjassa tämän selityksen kanssa kuva 5 näyttää, että enintään 26 viikkoa työttömänä olleiden määrä kääntyi laskuun lokakuun jälkeen. Tammikuussa suunta oli jälleen epäselvä.

Miten tästä eteenpäin?

Tammikuun tilastojen perusteella työttömyyden näkymät ovat lähikuukausina varsin vakaat. Kuukauden aikana alkaneiden uusien työttömyyksien määrät ovat pysyneet matalina ja suurin piirtein samansuuruisina kuin viimeisen vuoden aikana keskimäärin. Se, että lyhyet työttömyysjaksot (kuva 6) eivät enää vähene viime vuosien tapaan, saattaa yleisemminkin jarruttaa työttömyyden vähenemistä.

Enintään 12 viikkoa työttömänä olleita oli tammikuussa 2023 jonkin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kausivaihtelusta puhdistetut luvut eivät kuitenkaan kerro työttömyyden kääntymisestä ainakaan selvään nousuun.

Kuva 6: Enintään kolme kuukautta jatkunut työttömyys (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 6: Enintään kolme kuukautta jatkunut työttömyys (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Lue lisää työttömyys- ja lomautustilanteesta Suomessa:

Työttömät Suomessa >

Lomautetut Suomessa >

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Vesa Saarinen

Tuottaja

050 3723473

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta