Pelkällä perusasteella ei pärjää – työllisyysasteen ja koulutusasteen tilastollista tarkastelua

Artikkelissa tarkastellaan työllisyysastetta koulutusasteittain ja analysoidaan, ketkä ovat vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa.

28.5.2018

Artikkelissa tarkastellaan työllisyysastetta koulutusasteittain ja analysoidaan, ketkä ovat vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Ylemmän korkeakoulu- ja tutkijakoulutusasteen suorittaneiden työllisyysaste on 86 prosenttia. Pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyysaste on vain puolet tästä eli 43 prosenttia.

Vuoden 1987 jälkeen Suomesta on kadonnut lähes 640 000 työpaikkaa, joihin on riittänyt pelkkä perusasteen koulutus. Työikäisiä, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, on lähes 600 000. Työvoimaan heistä kuuluu noin 350 000 ja työvoiman ulkopuolella on yli 250 000. Suomessa on jäänyt yli kolmenkymmenen vuoden ajan noin 15 prosenttia ikäluokasta pelkän perusasteen varaan.

Lue artikkeli (pdf):

Pelkalla_perusasteella_ei_parjaa_Artikkeli_132018(1)