Yksilöllisyys on tärkeää millenniaaleille työelämässä

Akava Works on selvittänyt nuorten korkeakoulutettujen toiveita omasta työurasta sekä heidän näkemyksiään suomalaisen työelämän yleisistä kehityslinjoista.Yksilöllisyys on tärkeää millenniaaleille työelämässä, osoitti Akava Worksin selvitys.

4.5.2018

Nuoret korkeakoulutetut arvostavat työntekoa: vastauksissa he painottavat kiinnostavaa työtä sekä ovat vastaustensa mukaan joustavia ja muutosvalmiita. Tärkeää heille on pysyvä työ ja vakaa toimeentulo – vanhempien ikäluokkien tavoin.

Nuoret suhtautuvat myönteisesti työllistymisnäkymiinsä. He ovat avoimempia erilaisille työllistymisen tavoille kuin vanhemmat ikäluokat. Yksilön vastuu itsestä korostuu nuorten vastauksissa läpi tutkimuksen.

Akava Works teetti kyselyn Aula Researchilla korkeakoulutettujen nuorten aikuisten arvojen ja asenteiden selvittämiseksi. Kyselyn tavoitteena oli tutkia, eroaako korkeakoulutettujen nuorten aikuisten ajatusmaailma yleisistä nuorten arvo- ja asennetutkimuksista sekä herättää kysymyksiä siitä, miten suomalaista työelämää tulisi jatkossa kehittää.

Selvitys toteutettiin 18–35-vuotiaiden korkeakoulusta valmistuneiden tai korkeakoulussa opiskelevien suomalaisten parissa (n=1003) sähköisenä kyselynä 2.1.–1.2.2018. Lisäksi samoihin teemoihin haettiin vertailutietoa 36–65-vuotiaiden joukosta (n=627).

Lue artikkeli (pdf):

Yksilollisyys_on_tarkeaa_millenniaaleille_tyoelamassa_Artikkeli_11_2018(1)