Työttömyyskatsaus 10/20: Työttömien työnhakijoiden määrä vähenee hitaasti

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan syyskuun lopussa oli kaikkiaan 315 780 työtöntä työnhakijaa. Vähennystä elokuusta oli vajaat 14 000 henkilöä.

27.10.2020

Työttömyyden väheneminen hidastui syyskuussa selvästi. Vielä elokuussa vauhti oli tyystin erilainen. Silloin työttömyys väheni ripeämmin, yli 57 000 henkilöllä.

01 Työttömien määrä yhteensä 01-06 - 09-20

01 Työttömien määrä yhteensä 01-06 – 09-20

Vuodentakaiseen verrattuna työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa lähes 90 000 enemmän. Se on valtava muutos. Huhtikuun huippuluvuista työttömien määrä on kuitenkin vähentynyt reippaasti, runsaalla 117 000 henkilöllä.

Korkeakoulutettujen työttömyys on pysynyt selvästi koholla

Korkeakoulutettuja työttömiä oli syyskuussa 41 854 eli täsmälleen 22 prosenttia (hieman runsaat 7 500 henkilöä) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Trendien tarkastelu paljastaa, että korkeakoulutettujen työttömyys kääntyi itse asiassa loivaan nousuun jo vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä eli vuoden verran ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia sai aikaan sellaisen suuren muutoksen, että työttömien määrä kasvoi välittömästi huhtikuussa noin 8 000 henkilöllä. Likimain tuon suuruinen tason korjaus työttömien määrässä näyttää pääosin säilyneen myös huhtikuun jälkeen. Elo- ja syyskuun tietojen perusteella korkeakoulutettujen työttömien määrän trendi näyttäisi alentuneen vain hyvin vähän.

Vaikka korkeakoulutettujen työttömyys on kohonnut, se ei kuitenkaan ole ennätyksellinen. Aikaisempi trendihuippu vuonna 2016 oli runsaan 5 000 työttömän verran korkeammalla.

02 Korkeakoulutetut työttömät 01-06 - 09-20

02 Korkeakoulutetut työttömät 01-06 – 09-20

03 Työttömät korkeakoulutetut 01-06 - 09-20

03 Työttömät korkeakoulutetut 01-06 – 09-20

Työttömyyden tason hyppäyksellinen nousu koskee sekä alemman että ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita. Alemmalla korkeakouluasteella nousu on 5 200 työttömän verran ja ylemmän korkeakouluasteen osalta vajaan 3 100 työttömän verran.

Työttömien määrä on noussut kaikilla tarkastelluilla tutkinnon aloilla. Verrattuna vuotta aikaisempaan työttömien määrä on noussut eniten tradenomeilla (lisäystä 1 026 eli 32,4 %), insinööreillä (979 eli 22,6 %), ekonomeilla (512 eli 23,5 %) ja filosofian maistereilla (hum. aineet), joilla lisäystä on 420 henkilöä eli 19 %.

Onko työttömiä paljon? Edellinen työttömyyden huippu osui karkeasti vuosiin 2015-2017. Näiden vuosien työttömyyden tasot ylittyvät tällä hetkellä ekonomeilla, hammaslääkäreillä, oikeustieteen maistereilla ja taideaineiden korkeakoulutetuilla. Näissä ryhmissä työttömien määrää voidaan pitää epätavallisen suurena.

Työttömistä vastavalmistuneista on neljäsosa korkeakoulutettuja

Syyskuussa oli työttömänä hieman runsaat 14 000 vastavalmistunutta (valmistunut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana). Nousua vuodentakaisesta oli runsaat 2 000 henkilöä eli lähes 17 prosenttia.

Korkeakoulutettujen osuus työttömistä vastavalmistuneista on noin neljännes. Huomion arvoista on se, että vastavalmistuneiden työttömyys on lisääntynyt suhteellisesti paljon enemmän korkeakoulutetuilla (31,6 %) kuin muilla (12,5 %) ja erityisesti ylemmän korkea-asteen suorittaneilla (37,0 %).

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358505575271

Joonas Miettinen

Lue lisää aiheesta