Näkökulmia asuntopolitiikkaan

Akava Worksin tilaamissa Näkökulmia asuntopolitiikkaan -artikkeleissa tarkastellaan suomalaista asumispolitiikkaa useasta eri näkökulmasta.

9.11.2020

Näkökulmia asuntopolitiikkaan -artikkelikokoelma koostuu kolmesta asuntopolitiikka-aiheisesta artikkelista.

Timo Aro käsittelee kirjoituksessaan alueellisen liikkuvuuden sekä asuntomarkkinoiden välistä yhteyttä.

Signe Jauhiainen arvioi artikkelissaan suomalaisia asumistukia.

Seppo Laakso ja Henrik Lönnqvist tarkastelevat artikkelissaan asuntomarkkinoiden ongelmia ja ratkaisuja kasvukeskusten näkökulmasta.

Esipuheen artikkelikokoelmaan on kirjoittanut Osmo Soininvaara. Kirjoituksessaan Soininvaara kommentoi artikkeleita omasta näkökulmastaan. Voit lukea Soininvaaran esipuheen myös blogikirjoituksena.

Lue artikkelit:

Näkökulmia asuntopolitiikkaan -artikkelit (pdf)