Työttömyyskatsaus 5/2022: Vahvaa menoa

Huhtikuun 2022 työttömyys- ja lomautusluvut ovat vahvat, eivätkä ne kerro havaittavasta muutoksesta työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden vire jatkui edelleen hyvänä.

3.6.2022

Uusien työttömyysjaksojen väheneminen näyttää pysähtyneen. Alle vuoden työttömänä olleiden määrä väheni kuitenkin lisää ja on ennätyksellisen matala ainakin vuoden 2006 alun jälkeen.

Lomautettujen määrä väheni lisää ja on varsin tavanomainen. Pitkäaikaistyöttömiä on paljon, mutta heidän määränsä vähenee jo. Uudenmaan työttömyys on edelleen selvästi koholla, kun taas muualla Suomessa työttömiä on vähemmän kuin ennen koronapandemian alkua.

 

Lomautettujen määrä vähenee edelleen

Huhtikuun 2022 lopussa oli Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan kaikkiaan 16 649 henkilöä kokoaikaisesti lomautettuna (Kuva 1). Tätä enemmän lomautettuja muun muassa huhtikuussa 2010 ja 2013­-2016. Korkeakoulutettuja oli huhtikuussa lomautettuna 1 707.

Kuva 1: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

Kuva 1: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

 

Työttömyys on vähentynyt lisää

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun 2022 lopussa 238 789. Tämä luku sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut, ja se on noin 9 140 henkilöä suurempi kuin kolme vuotta aikaisemmin, lähes vuosi ennen koronaviruspandemian alkua huhtikuun lopussa 2019. Työttömien määrä vähenee kuukausi kuukaudelta ja lähenee vääjäämättä pandemiaa edeltänyttä tasoa.

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa noin 222 140. Verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan, kolmen vuoden taakse huhtikuuhun 2019, ilman työpaikkaa oli runsaat 4 100 henkilöä enemmän. Korkeakoulutettuja työttömiä oli maaliskuussa noin 33 570, mikä on enää vain 515 enemmän kuin kolme vuotta sitten.

Työttömien määrä on vähentynyt viime kuukausina nopeasti. Kausivaihtelusta puhdistettu työttömyys ilman lomautuksia (Kuva 2) on jo miltei palannut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, mutta ei kuitenkaan ihan. Arvioimme, että työttömien määrä väheni huhtikuun aikana runsaan 4 100 henkilön verran kuukautta aiemmasta. Niinpä työttömiä näyttäisi olevan enää vain noin 250 enemmän kuin helmikuussa 2020, juuri ennen pandemiaa.

Kuva 2: Työttömien määrä (kausipuhdistettu)

Kuva 2: Työttömien määrä (kausipuhdistettu)

 

Uudenmaan työttömyys on koholla, muun Suomen yhtä paljon painuksissa

Työttömiä työnhakijoita (pois luettuna kokoaikaisesti lomautetut) oli siis maaliskuussa 2022 vain noin 250 enemmän kuin ennen koronakriisin alkua. Uudellamaalla oli noin 8 800 työtöntä enemmän kuin ennen pandemiaa (Kuva 3). Muualla Suomessa (kuin Uudellamaalla) työttömiä oli puolestaan jo lähes 8 900 vähemmän kuin ennen pandemian alkua (Kuva 4). Luultavasti kausipuhdistus aiheuttaa sen, että muutosten summa ei osu aivan tarkasti edellä mainittuun 250 henkilöön.

Kuva 3: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 3: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

 

Kuva 4: Työttömät työnhakijat muualla Suomessa kuin Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 4: Työttömät työnhakijat muualla Suomessa kuin Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

 

Alle vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee lisää

Kuva 5 näyttää työttömien määrän työttömyyden keston mukaan. Työttömät on siinä jaoteltu kahteen ryhmään – enintään vuoden ja yli vuoden työttömänä olleisiin (pitkäaikaistyöttömät). Kumpikin aikasarja on puhdistettu kausivaihtelusta. Niissä esitetyt luvut eivät sisällä kokoaikaisesti lomautettuja.

Pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun. Huhtikuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli noin 93 230. Se on noin 28 200 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin huhtikuussa 2020. Suunta on lupaava, mutta paluu koronapandemiaa edeltäneisiin lukuihin voi kestää kauan. Korkea pitkäaikaistyöttömyys on hyvästä syystä Suomen työmarkkinoiden vaikein ongelma tällä hetkellä.

Lyhytaikainen työttömyys on vähentynyt lisää. Alle vuoden työttömänä olleiden määrä palasi jo toukokuussa 2021 koronapandemiaa edeltäneelle tasolle ja on pienentynyt sen jälkeen joka kuukausi. Huhtikuussa alle vuoden työttömänä olleita oli jo yli 32 000 vähemmän kuin ennen pandemian alkua. Jo loppukeväästä 2021 asti alle vuoden työttömänä olleita on ollut vähiten yli 16 vuoteen (eli vuoden 2006 alusta, jolta tilastotietoa on saatavilla). Huhtikuu rikkoi jälleen edellisen ennätyksen.

Kuva 5: Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 5: Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

 

Työmarkkinat vetävät edelleen hyvin

Huhtikuun työllisyys- ja työttömyysluvut ovat toiset Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan ajalta. Niistä ei voi havaita sodasta aiheutuvaa heikkenemistä. Työmarkkinat näyttävät vetävän edelleen hyvin.

Havaittavissa on kuitenkin ehkä pieni häivähdys vireen muuttumisesta. Näyttää siltä, että uusien työttömyysjaksojen eli 0-4 viikon mittaisten työttömyyksien määrä ei enää alene. Se näyttää vähintäänkin vakautuneen matalalle tasolle (Kuva 6). Onko se jo saavuttanut pohjansa ja kääntynyt lievään nousuun, sitä on vielä liian aikaista sanoa. Yhtä kaikki, tätä kannattaa tarkkailla seuraavien kuukausien aikana. Jos alkavat työttömyydet kääntyvät nousuun, kestää ymmärrettävästi aikansa ennen kuin muutos näkyy pidempään jatkuneessa työttömyydessä.

Kuva 6: Enintään 12 viikkoa työttömänä olleiden määrä (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 6: Enintään 12 viikkoa työttömänä olleiden määrä (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Vesa Saarinen

Tuottaja

050 3723473

Lue lisää aiheesta