Työttömyyskatsaus 2/2022: Vastavalmistuneet työllistyvät hyvin

Vastavalmistuneita on työttömänä vähiten vuoden 2011 jälkeen ja korkeakoulutettuja vastavalmistuneita vähiten vuoden 2008 jälkeen. Alle vuoden työttömänä olleita on vähiten ainakin 16 vuoteen. Lomautettujen määrä on pienentynyt melko tavanomaiseksi. Korkeakoulutettuja oli kuitenkin tammikuussa jonkin verran tavanomaista enemmän lomautettuna. Pitkäaikaistyöttömiä on paljon ja heidän määränsä alenee hitaasti. Uudenmaan työttömyys on selvästi kohollaan muuhun maahan verrattuna.

8.3.2022

Lomautettujen määrä on pudonnut jo melko tavanomaiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lukujen mukaan 29 136 henkilöä oli tammikuun 2022 lopussa kokoaikaisesti lomautettuna ja 8 761 henkilöä teki lyhennettyä työviikkoa. Normaali kausivaihtelu huomioiden kumpikaan lukema ei ole epätavallisen suuri.

Lomautukset ovat vähentyneet selvästi kaikilla koulutusasteilla. Korkeakoulutetut erottuvat muista siten, että heitä oli tammikuussa lomautettuna jonkin verran enemmän kuin koskaan aiemmin tammikuussa ennen koronaviruspandemiaa.

Kuva: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

Kuva 1: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

Työttömiä on edelleen enemmän kuin ennen koronaa

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa hieman yli 273 700 (TEM), kun mukaan lasketaan kokoaikaisesti lomautetut. Lukema oli noin 59 560 henkilöä pienempi kuin tammikuussa vuotta aiemmin. joulukuussa 2020. Koska lomautukset vähenivät samassa ajassa runsaan 28 650 henkilön verran, aleni varsinainen ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä vuoden aikana hieman vajaan 31 000 henkilön verran. Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, työttömiä oli tammikuun lopussa vajaat 245 000, ja vuotta aikaisemmin noin 275 000.

Kausivaihtelusta puhdistettu työttömyys ilman lomautuksia (kuva 2) väheni tammikuussa hieman edellisestä kuukaudesta. Työttömiä oli kaikkiaan runsaat 13 100 enemmän kuin ennen koronakriisin alkua helmikuussa 2020. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vain noin 960 enemmän ja muita kuin korkeakoulutettuja runsaat 12 000 enemmän.

Kuva 2: Työttömien määrä (kausipuhdistettu)

Kuva 2: Työttömien määrä (kausipuhdistettu)

Alle vuoden työttömänä olleita on vähiten ainakin 16 vuoteen

Kuva 3 näyttää työttömien määrän työttömyyden keston mukaan kahteen ryhmään jaettuna – pitkäaikaistyöttömiin (yli vuoden työttömänä olleet) ja enintään vuoden työttömänä olleisiin (molemmat kausivaihtelusta puhdistettuna ja ilman kokoaikaisesti lomautettuja).

Pitkäaikaistyöttömien määrä näyttää vihdoin kääntyneen vaatimattomaan laskuun. Heitä oli tammikuun lopussa vajaat 39 000 enemmän kuin ennen koronakriisin alkua. Korkea pitkäaikaistyöttömyys on tällä hetkellä työmarkkinoiden suurin ongelma.

Enintään vuoden kestänyt työttömyys kertoo täysin päinvastaisen ja myönteisen tarinan. Alle vuoden työttömänä olleita oli tammikuussa yli 26 500 vähemmän kuin ennen koronakriisin alkua ja heidän määränsä väheni lisää edellisistä kuukausista. Alle vuoden työttömänä olleita oli tammikuussa myös vähiten ainakin 16 vuoteen eli sinä aikana, jolta tilastotietoa löytyy.

Kuva 3: Työttömien määrä työttömyyden keston mukaan (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 3: Työttömien määrä työttömyyden keston mukaan (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Koronakriisin aikana monien työttömyys pitkittyi. He siirtyivät alle vuoden työttömänä olleista pitkäaikaistyöttömien joukkoon. Toinen ja iloisempi syy alle vuoden mittaisen työttömyyden vähenemiseen on se, että työmarkkinat vetävät hyvin ja uusien työttömyysjaksojen määrä on painunut koronakriisiä edeltänyttä pienemmäksi (kuva 4). Tämä tapahtui jo toukokuussa 2020, minkä jälkeen alkavia työttömyyksiä (kesto 0–4 viikkoa) on ollut jatkuvasti aiempaa vähemmän. Tämä koskee sekä korkeakoulutettuja että muita. Alkavien työttömyysjaksojen vähentyessä pitkittyviä työttömyyksiä tulee vähemmän.

Kuva 4: Alkavat ja lyhyet työttömyysjaksot (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 4: Alkavat ja lyhyet työttömyysjaksot (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 5: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 5: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Työttömien työnhakijoiden määrä vähenee hitaasti Uudellamaalla

Työttömiä (pois luettuna lomautetut) oli tammikuussa 2021 (kuva 2) siis noin 13 100 enemmän kuin ennen koronakriisin alkua. Tämä koko maan työttömyyden lisäys jakautuu epätasaisesti siten, että Uudellamaalla työttömiä on yli 14 000 enemmän kuin ennen pandemiaa (katso kuva 5), kun taas muualla Suomessa heitä on jo vähemmän. Joissakin maakunnissa työttömiä on jonkin verran enemmän kuin ennen pandemiaa, mutta missään niistä työttömyys ei kuitenkaan ole yhtä paljon kohollaan kuin Uudellamaalla.

Korkeakoulutettuja on Uudellamaalla työttömänä edelleen enemmän kuin ennen pandemiaa, muualla Suomessa ei ole.

Vastavalmistuneet työllistyvät hyvin

Vastavalmistuneiden työttömyys aleni pandemiaa edeltäneelle tasolle ennen kesää 2021. Sen jälkeen työttömyys on alentunut vielä huomattavasti lisää. Tammikuussa vastavalmistuneita oli työttömänä vähiten noin 11 vuoteen (kuva 6). Myönteinen kehitys koskee erityisesti korkeakoulutettuja. Heillä työttömiä on vähiten vuoden 2008 jälkeen.

Kuva 6: Vastavalmistuneet työttömät

Kuva 6: Vastavalmistuneet työttömät

 

Työttömät Suomessa >

Koulutusasteittainen ja -aloittainen tarkastelu työttömyystilanteeseen.

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta