Toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla

Akavalaisten mielestä ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös työpaikkojen vastuulla.

27.9.2019

Akava Works selvitti keväällä 2019 1) akavalaisten palkansaajien suhtautumista ilmastonmuutokseen ja 2) akavalaisten työpaikkojen toimenpiteitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Kyselyn mukaan valtaosa akavalaisista katsoo, että toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla. Kokonaisvaltaiset toimenpiteet, joissa arvioidaan ja huomioidaan työpaikkojen tuottama ilmastokuorma, ovat kuitenkin työpaikoilla harvinaisia. Merkittävä osa akavalaisista kaipaa työpaikoille työnantajan ja henkilöstön edustajan välistä vuoropuhelua keinoista ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Yleisimmät keinot, joilla työpaikat hillitsevät ilmastonmuutosta liittyvät työpaikalla tuotettavan jätteen käsittelyyn ja työnteon tapoihin, kuten etätyöskentelyyn. Akavalaisista 79 prosenttia kertoi, että omalla työpaikalla lajitellaan jätteet, 71 prosentilla akavalaisista työnantaja sallii etätyön tekemisen ainakin osalle henkilöstöstä ja 65 prosentilla ainakin osa kokouksista järjestetään etäkokouksina.

Työpaikoille on myös tarjolla erilaisia sertifioituja ympäristöjärjestelmiä, joiden avulla voidaan arvioida työpaikan hiilijalanjälki, parantaa ympäristötietoisuutta ja kehittää toimintoja ympäristövaikutukset paremmin huomioiviksi. Kyselyn tulosten mukaan työpaikan hiilijalanjäljen arviointi ja ympäristösertifikaatit ovat kuitenkin akavalaisten työpaikoilla vielä suhteellisen harvinaisia. Vain 12 prosenttia akavalaisista vastasi, että heidän työpaikkansa hiilijalanjälki on arvioitu tai että oma työpaikka on hankkinut ympäristösertifikaatin.

Tulokset osoittavat, että useimmilla työpaikoilla on tehty ainakin joitakin toimenpiteitä, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta, mutta toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ilmastoystävällisempään suuntaan on vielä paljon tehtävissä. Työpaikkojen koetaan myös olevan osaltaan vastuussa ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Akavalaisista 84 prosenttia vastasi olevansa ainakin osittain samaa mieltä väittämän ”Toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla” kanssa. Eri mieltä väittämän kanssa oli selvä vähemmistö, kymmenen prosenttia vastaajista.

Akavalaiset haluavat kehittää työpaikan toimintoja ilmastoystävällisemmiksi vuoropuhelussa työnantajan kanssa. Akavalaisista 64 prosenttia oli väittämän ”Työnantajan ja työntekijän edustajan pitäisi keskustella enemmän keinoista, joilla työpaikkani voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen” kanssa ainakin osittain samaa mieltä. Eri mieltävä väittämän kanssa oli huomattavasti harvempi, 16 prosenttia vastaajista.

 

”Työnantajani ja henkilöstön edustajan pitäisi keskustella enemmän keinoista, joilla työpaikkani voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen”

Lisätietoja:

Joonas Miettinen

Lue lisää aiheesta