Korkeakoulutettujen työttömien määrä lisääntynyt – helmikuun 2020 työttömyyskatsaus

Korkeakoulutettujen työttömyys kääntyi noususuuntaan vuoden 2019 aikana ja kasvu on jatkunut myös vuodenvaihteen jälkeen. Muiden kuin korkeakoulutettujen työttömien määrä on vielä hienoisessa laskussa. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2020 tammikuun lopussa yhteensä 36 561. Määrä on 856 henkilöä (+2,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

28.2.2020

Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2020 tammikuun lopussa yhteensä 36 561. Määrä on 856 henkilöä (+2,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 19 770 (muutos vuoden aikana +2,1 %) ja ylemmän 15 482 (+2,6 %). Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 309 (+4,2 %).

Kaikkiaan vuoden 2020 tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 232 316, joka on 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Luvut eivät sisällä lomautettuja.

Lisätietoja:

Heikki Taulu

ekonomisti

+358 50 361 2869

Lue lisää aiheesta