Korkeakoulutettujen työttömien määrä lisääntynyt – työttömyyskatsaus syyskuu 2020

Korkeakoulutettujen työttömyys alkoi nousta koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien alettua keväällä. Kasvu jatkui kesän aikana, vaikka heinäkuusta elokuuhun on tapahtunut ajankohdalle tyypillinen lasku.

30.9.2020

Korkeakoulutettujen työttömien määrä oli vuoden 2020 elokuun lopussa yhteensä 44 275, joka on 7 869 henkilöä (+21,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös korkeakouluista vastavalmistuneiden työttömien määrä on lisääntynyt vuoden aikana. Työttömänä oli elokuun 2020 lopussa 3 906 (+36,1 %) korkeakoulusta vastavalmistunutta henkilöä.

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Luvut eivät sisällä lomautettuja.

 

Ohessa syyskuun 2020 työttömyyskatsaus, jossa luvut ovat elokuun lopun tilanteesta.

Korkeakoulutettujen työttömien määrä lisääntynyt Työttömyyskatsaus syyskuu 2020

Lue lisää aiheesta