Korkeakoulutettujen työttömien määrä lisääntynyt – tammikuun 2020 työttömyyskatsaus

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien kokonaismäärä vuoden lopussa oli edellistä vuodenvaihdetta suurempi. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 36 431, joka on 626 henkilöä (+1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

30.1.2020

Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 19 535 (muutos vuoden aikana +1,1 %) ja ylemmän 15 620 (+2,2 %). Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 276 (+6,1 %).

Kaikkiaan vuoden 2019 lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 235 046, joka on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Korkeakoulutusta matalammilla koulutusasteilla työttömien määrä vähenee edelleen.

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Luvut eivät sisällä lomautettuja

Lisätietoja:

Heikki Taulu

ekonomisti

+358 50 361 2869

Lue lisää aiheesta