Lomautuskatsaus 06/20: Korkeakoulutettujen lomautukset nousivat ennätyksiin myös toukokuussa

Lomautettujen kokonaismäärä kääntyi laskuun toukokuussa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan kokoaikaisesti lomautettuja oli toukokuun lopussa runsaat 158 000. Lomautettujen määrä oli noin 5600 eli 3,4 prosenttia pienempi kuin kuukautta aikaisemmin.

25.6.2020

Lomautettujen kokonaismäärä kääntyi laskuun toukokuussa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan kokoaikaisesti lomautettuja oli toukokuun lopussa runsaat 158 000. Lomautettujen määrä oli noin 5600 eli 3,4 prosenttia pienempi kuin kuukautta aikaisemmin. Koronakriisin vuoksi asetettuja rajoituksia on alettu purkaa asteittain kesäkuussa, ja sen vuoksi odotamme lomautusten vähenevän lähikuukausina lisää. Näyttää siltä, että huhtikuun lukema (164 000) pysyy kaikkien aikojen ennätyksenä, ja toivottavasti hyvin kauan.

Huomion arvoista on se, että korkeakoulutettujen lomautukset jatkoivat kasvuaan myös toukokuussa, kun taas muiden kuin korkeakoulutettujen lomautukset vähenivät. Tämä ei varsinaisesti yllätä. Yhteiskunnan ja talouden avautuminen sekä erilaisten palveluiden ostamisen salliminen vähentävät lomautuksia luontevasti nimenomaan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden joukossa.

Samalla voimistuu kuitenkin pelko siitä, että korkeakoulutettujen lomautusluvut voivat pysyä hyvin korkeina koko kesälomakauden ajan ja sen yli. Jos näin käy, työpaikkoja katoaa varmasti myös pysyvästi. Kuinka suuri osa lomautuksista muuttuu myöhemmin irtisanomisiksi, on todellakin olennainen kysymys.

01 Kokoaikaisesti lomautetut yhteensä 01-91 - 05-20

01 Kokoaikaisesti lomautetut yhteensä 01-91 – 05-20

Eniten lomautettuja oli toukokuun lopussa edelleen keskiasteen tutkinnon suorittaneissa, runsaat 82 000, mikä on runsaat 7 000 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Perusasteen koulutuksen varassa olevia lomautettuja oli noin 18 500. Määrä väheni runsaalla tuhannella. Alkaa näyttää lupaavasti siltä, että perusasteen varassa olevien osalta lomautukset eivät tällä kertaa kohoa ennätyslukemiin. Voimassa oleva ennätys on noin 27 800 vuodelta 1993.

02 Kokoaikaisesti lomautetu perusaste 01-91 - 05-20

02 Kokoaikaisesti lomautetu perusaste 01-91 – 05-20

 

03 Kokoaikaisesti lomautetut keskiaste 01-91 - 05-20

03 Kokoaikaisesti lomautetut keskiaste 01-91 – 05-20

 

04 Kokoaikaisesti lomautetut korkeakoulutetut 01-91 - 05-20

04 Kokoaikaisesti lomautetut korkeakoulutetut 01-91 – 05-20

Toukokuun lopussa oli lomautettuna tasan 34 000 korkeakoulutettua, mikä on runsaat 2 700 enemmän kuin huhtikuussa ja jälleen uusi ennätys. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli lomautettuna noin 21 800 henkilöä (nousua 860 huhtikuusta) ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita noin 11 700 (nousua 1 800).

Koulutuksen mukainen tarkastelu paljastaa, että korkeakoulutettujen lomautukset lisääntyivät toukokuussa huhtikuusta uusiin ennätyksiin lähes kaikilla tutkinnonaloilla. Teologien lomautukset (52) pysyivät ennallaan ja pientä vähennystä oli vain sosionomeilla (-107), fysioterapeuteilla (-40) ja toimintaterapeuteilla (-21). Kaikissa näissä ryhmissä lomautettujen määrä on edelleen poikkeuksellisen suuri ja kaikissa muissa siis ennätyksellinen.

Lomautettujen lukumäärä kohosi jälleen eniten teknisillä ja taloudellisilla aloilla. Toukokuun lopussa oli lomautettuna 4 721 insinööriä (lisäystä kuukauden aikana 638), 2 689 diplomi-insinööriä (lisäystä 745), 4 440 tradenomia (lisäystä 363) ja 2 273 ekonomia (lisäystä 431).

Lomautettuja on huomattavan paljon myös humanisteissa, valtiotieteilijöissä, taiteen aloilla sekä luonnontieteissä. Tarkemmat luvut löytyvät oheisesta taulukosta.

Totesimme jo edellisessä raportissa sen koronakriisin erityispiirteen, että se estää tehokkaasti ihmisiä tekemästä normaaleja asioita, jonka vuoksi lomautukset iskevät epätavallisen laajasti eri aloille. Nostimme silloin esiin sen, että lomautettuna on poikkeuksellisen paljon esimerkiksi fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, hammaslääkäreitä, lastentarhanopettajia ja oikeustieteilijöitä.

Tällä kertaa suuntaamme katseemme lentomatkailuun. Matkailun rajoitukset ja maiden välisten rajojen sulkeminen vähensi jyrkästi ihmisten normaalia liikkumista. Niinpä valtaosa säännöllisestä lentoliikenteestä on toistaiseksi lopetettu. Miten tämä näkyy lomautettujen määrissä?

Toukokuun lopussa oli lomautettuna 457 ammattilentäjää, 61 lennonjohtajaa ja 310 lentokoneasentajaa tai -mekaanikkoa. Luvut ovat täysin poikkeuksellisia. Ennen kuluvaa vuotta lentäjiä on aiemmin ollut lomautettuna enimmillään 14, lennonjohtajia tusinan verran ja mekaanikkoja vajaat 40.

Lomautettuna olevien lentäjien ja muiden ilmailualan työntekijöiden määrät antavat lähikuukausina arvokasta tietoa siitä, miten nopeasti kotitaloudet palaavat koronakriisin jälkeen kohti normaalia elämää.

23 Kokoaikaisesti lomautetut ammattilentäjät 01-06 - 05-20

23 Kokoaikaisesti lomautetut ammattilentäjät 01-06 – 05-20

Teksti: Pasi Sorjonen
Tilastointi: Tomi Husa ja Pasi Sorjonen
Kuvaajat: Pasi Sorjonen ja Vesa Saarinen

Lisätietoja:

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Vesa Saarinen

Tuottaja

050 3723473

Lue lisää aiheesta