Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen

Akava Works on tilannut PTT:ltä raportin "Osakeyhtiön omistajat ja työntekijät Suomessa". Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013.

2.10.2019

Akava Works on tilannut PTT:ltä raportin ”Osakeyhtiön omistajat ja työntekijät Suomessa”.

Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen.

Kuvailevan analyysin tulokset antavat viitteitä siitä, että rekrytoitavan työntekijän korkea koulutustaso ja aikaisempi työskentely korkean tuottavuuden yrityksessä edesauttavat osakkuuden saamista. Naisille osakkuutta rekrytoinnin yhteydessä tarjotaan harvemmin kuin miehille. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa ja siihen linkitettyjä muita yksilötason rekisteriaineistoja.

Raportin on Akava Worksille toteuttanut PTT, ja sen ovat kirjoittaneet Henna Busk sekä Olli-Pekka Ruuskanen.

Lue raportti (pdf):

Akava Works Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa -raportti

Lue lisää aiheesta