Keitä ovat perusasteen koulutuksen varassa olevat?

Tässä selvityksessä pyritään kuvaamaan, keitä perusasteen varaan jääneet henkilöt ovat. Tätä tarkastellaan muun muassa perinteisten demografisten mittarien avulla, kuten ikä- ja sukupuolijakauma ja asuinpaikka. Lisäksi tarkastellaan heidän pääasiallista toimintaansa työmarkkina-aseman kautta. Pääasialliselta toiminnaltaan perusasteen varassa olevat ovat varsin heterogeeninen ryhmä.

13.3.2020

Tässä yhteydessä haetaan lukumäärätietoja, kuinka moni henkilö on töissä, työtön tai työvoiman ulkopuolella. Henkilön pääasiallisen toiminnan tarkastelussa kiinnitetään erityisesti huomiota ikäryhmiin ja mahdollisiin eroihin niiden välillä. Iän huomioiminen voi olla myös jatkossa tarpeen, kun haetaan ratkaisuja perusasteen varaan jääneiden työllistymisen edistämiseksi.

Enintään perusasteen suorittaneita 18–64-vuotiaita henkilöitä oli vuoden 2017 lopulla 577 000. Suurin osa heistä on miehiä. Suhteellisesti eniten perusasteen varassa olevia on yli 59-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Pääasialliselta toiminnaltaan perusasteen varassa olevat ovat varsin heterogeeninen ryhmä.

Perusasteen varassa olevien työllisyysaste on heikompi kuin muilla koulutusasteilla. Tästä huolimatta selvästi suurin yksittäinen ryhmä työikäisissä enintään perusasteen suorittaneissa on työlliset, joita oli vuoden 2017 lopulla 256 000.

Artikkeli on käytettävissä ohessa pdf-tiedostona

Keitä ovat perusasteen varassa olevat Akava Works -artikkeli 3_2020

Lisätietoja:

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta