Työkyvyttömyyden kehitys ja eläkkeiden rahoitus

Artikkeli käsittelee työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneita muutoksia 20 viime vuoden aikana ja sitä, mihin suuntaan työkyvyttömyyseläkeriski voisi kehittyä jatkossa.

11.10.2021

Artikkelissa arvioidaan työkyvyttömyyseläkeriskin tulevan kehityksen vaikutusta eläkejärjestelmään ja julkiseen talouteen vuoteen 2050 asti käyttäen kolmea vaihtoehtoista skenaariota työkyvyttömyyden kehityksestä. Artikkeli on osa Työhyvinvoinnista työllisyyttä -hanketta.

Työkyvyttömyyseläkkeillä on iso merkitys yhteiskunnallisesti ja työeläkejärjestelmän kannalta. Vuonna 2020 työkyvyttömyyseläkkeiden menot olivat työeläkejärjestelmässä noin 1,7 miljardia euroa. Työurien ennenaikainen katkeaminen lyhentää työuria ja laskee suomalaisen keskimääräistä eläkeikää.

Taloudelliset vaikutukset näkyvät työllisten, verotulojen ja bruttokansantuotteen määrissä sekä työeläkemaksussa. Sekä inhimillisestä näkökulmasta että yhteiskunnan kannalta voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä, jos työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä pystytään ehkäisemään tehokkaammin. Eläkkeiden rahoituksen kannalta työkyvyttömyyden väheneminen on jopa merkittävämpi kuin muut työuria pidentävät keinot

Kirjoittajat: Jaakko Kiander, Susan Kuivalainen, Mikko Laaksonen, Kaarlo Reipas

Kirjoittajat ovat eläkejärjestelmän asiantuntijoita Eläketurvakeskuksessa. Artikkelin kirjoitusajankohtana Jaakko Kiander toimi johtajana, Susan Kuivalainen tutkimusosaston osastopäällikkönä, Mikko Laaksonen erikoistutkijana ja Kaarlo Reipas matemaatikkona Eläketurvakeskuksessa.

Artikkeli on käytettävissä ohessa pdf-tiedostona

Työkyvyttömyyden kehitys ja eläkkeiden rahoitus Akava Works -artikkeli 11_2021

Lue lisää aiheesta