Kansainvälisyys on monelle millenniaalille itsestäänselvyys

Akava Works on selvittänyt nuorten aikuisten suhtautumista kansainvälisyyteen. Asiantuntija Miika Sahamies kertoo artikkelissaan, millaisia näkemyksiä ja odotuksia heillä kansainvälisyydestä, erityisesti työelämäasioissa.

5.4.2018

Akava Works on selvittänyt nuorten aikuisten suhtautumista kansainvälisyyteen. Korkeakoulutetuista 18–35–vuotiaista 44 prosenttia pitää ulkomaille muuttoa todennäköisenä vaihtoehtona. He uskovat, että ulkomaille muutto parantaa heidän työmarkkina-arvoaan ja tuo parempia urakehitysmahdollisuuksia. Enemmistö vastaajista, 55 prosenttia, katsoo, että suomalainen työelämä vaatii tulevaisuudessa aiempaa enemmän kansainvälistä työvoimaa. Pohtiessaan työelämässä tärkeitä asioita vastaajista melkein puolet, 44 prosenttia, pitää tärkeänä, että oma työympäristö on kansainvälinen.

Lue artikkeli (pdf):

Kansainvalisyys_on_monelle_millenniaalille_itsestaanselvyys_Artikkeli_52018(1)

Lue lisää aiheesta