Tutkintomuotoinen opiskelu yliopistosta valmistumisen jälkeen

Artikkelissa tarkastellaan valmistumisen jälkeen suoritettuja tutkintopohjaisia opintoja, niihin hakeutuneiden tutkintotyytyväisyyttä, työttömyysjaksoja, nykyisen työn vaativuutta sekä alkuperäisen yliopistotutkinnon antamia taitoja.

18.6.2021

Artikkelin aineistona on uraseurantakysely, joka lähetettiin vuonna 2018 niille henkilöille, jotka viisi vuotta aiemmin eli vuonna 2013 olivat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon suomalaisessa yliopistossa.

Vuonna 2013 yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista ja uraseurantakyselyyn vastanneista henkilöistä 26 prosenttia oli suorittanut joitain tutkintomuotoisia opintoja viiden vuoden sisällä valmistumisesta. Suosituimpia olivat tieteelliset tai taiteelliset jatko-opinnot, joita oli suorittanut 13 prosenttia vastaajista. Vastaajista kahdeksan prosenttia oli suorittanut uuteen korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja ja yhtä suuri osuus oli suorittanut valmistumisen jälkeen muun määrittelemättömän tutkinnon.

Tieteellisiä tai taiteellisia jatko-opintoja suorittaneet eivät merkittävästi poikkea tutkintotyytyväisyyden tai koettujen työttömyysjaksojen osalta niistä vastaajista, jotka eivät ole suorittaneet valmistumisen jälkeen mitään tutkintomuotoisia opintoja. Jatko-opintoja suorittaneet kokevat myös muita useammin työnsä vastaavan vaativuudeltaan hyvin heidän yliopistollista koulutustaan. Vastaavasti jatko-opintoja suorittaneet kokevat hieman muita useammin saaneensa yliopistolta hyvät taidot ja työelämävalmiudet.

Valmistumisen jälkeen uuteen korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja tai muun määrittelemättömän tutkinnon suorittaneet ovat muita useammin tyytymättömiä alkuperäiseen yliopistotutkintoonsa. Näissä ryhmissä myös työttömyysjaksot sekä kokemus nykyisen työn vaativuuden epäyhteensopivuudesta alkuperäisen tutkinnon kanssa on yleisempää. Lisäksi näissä ryhmissä koetaan useammin yliopiston antaneen riittämättömät työelämävalmiudet.

Artikkeli on ohessa käytettävissä pdf-tiedostona

Tutkintomuotoinen opiskelu yliopistosta valmistumisen jälkeen

Lisätietoja:

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011